دستگاه سی ان سی

دستگاه سی ان سی یا دستگاه تراش رایانه ای برای ساخت اشیا به وسیله برش ماده اولیه با داده های طراحی کاربرد دارد. مزیت این دستگاه ها نسبت به پرینتر سه بعدی پشتیبانی از مواد اولیه متنوع تر و سرعت بالاتر است.

پروژه رپرپویرایش

دستگاه های سی ان سی پروژه رپرپ:

اکولوژی متن بازویرایش

دستگاه سی ان سی از اکولوژی متن باز