ریسک پنج

از فهرست داده های عمومی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

ریسک پنج (RISCV) یک معماری دستور العمل (ISA) عمومی است. این ISA مانند ISA انحصاری ARM از معماری RISC استفاده می کند. بنیاد ریسک پنج (وبسایت) مسئولیت توسعه و تعیین استاندارد های مربوط را بر عهده دارد.