در حال ویرایش پرینتر سه بعدی

پرش به ناوبری پرش به جستجو

هشدار: شما وارد نشده‌اید. نشانی آی‌پی شما برای عموم قابل مشاهده خواهد بود اگر هر تغییری ایجاد کنید. اگر وارد شوید یا یک حساب کاربری بسازید، ویرایش‌هایتان به نام کاربری‌تان نسبت داده خواهد شد، همراه با مزایای دیگر.

این ویرایش را می‌توان خنثی کرد. لطفاً تفاوت زیر را بررسی کنید تا تأیید کنید که این چیزی است که می‌خواهید انجام دهید، سپس تغییرات زیر را ذخیره کنید تا خنثی‌سازی ویرایش را به پایان ببرید.

نسخهٔ فعلی متن شما
سطر ۸: سطر ۸:
 
* [https://reprap.org/wiki/RepRap_Machines فهرست پرینتر های سه بعدی رپرپ]
 
* [https://reprap.org/wiki/RepRap_Machines فهرست پرینتر های سه بعدی رپرپ]
  
[[رده: ابزار های تولید غیر متمرکز]]
+
[[رده: ابزار تولید غیر متمرکز]]

لطفاً توجه داشته‌باشید که همهٔ مشارکت‌ها در فهرست داده های عمومی منتشرشده تحت Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) در نظر گرفته‌می‌شوند (برای جزئیات بیش‌تر فهرست داده های عمومی:حق تکثیر را ببینید). اگر نمی‌خواهید نوشته‌هایتان بی‌رحمانه ویرایش و توزیع شوند؛ بنابراین، آنها را اینجا ارائه نکنید.
شما همچنین به ما تعهد می‌کنید که خودتان این را نوشته‌اید یا آن را از یک منبع با مالکیت عمومی یا مشابه آزاد آن برداشته‌اید (برای جزئیات بیش‌تر فهرست داده های عمومی:حق تکثیر را ببینید). کارهای دارای حق تکثیر را بدون اجازه ارائه نکنید!

لغو راهنمای ویرایش‌کردن (در پنجرهٔ تازه باز می‌شود)