ابزار تولید غیر متمرکز

از فهرست داده های عمومی

ابزار های تولید غیر متمرکز در کنار داده های عمومی می توانند روش تولید را متحول کنند و محصولات پیچیده را به وسیله نهاد های محلی تولید کنند و آن ها را در دسترس همه قرار دهند. یعنی مزایای تولید انبوه و تولید دستی را در کنار هم جمع کنند. درباره مزایای این روش بیشتر بخوانید. در این صفحه داده هایی که در حال حاضر می توانند به شما برای تولید غیرمتمرکز کمک کنند جمع آوری شده است. هم چنین رده ابزار های تولید غیر متمرکز صفحات مربوط را درون خود دارد.

ابزار ها[ویرایش]

اشیا[ویرایش]

مواد غذایی[ویرایش]

پارچه و لباس[ویرایش]

تجهیزات الکترونیکی[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]