ادوبی کانکت

از فهرست داده های عمومی

ادوبی کانکت یک نرم افزار ارتباط تصویری انحصاری است.

چرا جایگزین کنیم؟[ویرایش]

این نرم افزار محدودیت هایی در سمت کارساز دارد که ممکن است شما برای رفع آن محدودیت ها مجبور به خرید مجوز از ادوبی شوید و هم چنین کارخواه مخصوص برای سیستم عامل های عمومی ندارد و به سختی می توانید از آن استفاده کنید.

جایگزین ها[ویرایش]

  • بیگ بلو باتن: یک نرم افزار ارتباط تصویری و آموزش آنلاین
    • مزیت: بدون نیاز به نصب برنامه و ساخت حساب برای کاربران
  • جیتسی: یک نرم افزار ارتباط تصویری
    • مزیت: بدون نیاز به نصب برنامه و ساخت حساب برای کاربران
    • مزیت: برقراری ارتباط با یک لینک ساده در چند ثانیه