اف دروید

از فهرست داده های عمومی

اف‌دروید یک مخزن نرم‌افزاری اندرویدی است که تمام نرم‌افزارهای آن داده‌های عمومی هستند و توسط زیرساخت خود اف‌دروید از منبع ساخته می‌شوند و هیچ باینری انحصاری ندارند. به همین دلیل اف‌دروید یک مخزن قابل اعتماد است.

پیوندها