الگو:جعبه اطلاعات سیستم عامل

از فهرست داده های عمومی
{{{نام}}}
سایت {{{سایت}}}
بر پایه {{{بر پایه}}}
رتبه در دیستروواچ {{{رتبه دیستروواچ}}}