اوپن استریت مپ

از فهرست داده های عمومی

اوپن استریت مپ نقشه ای از جهان است که توسط کاربران ویرایش و بهبود پیدا می کند. این نقشه یک داده عمومی است و با پروانه ODFL در دسترس است. بنیاد غیر انتفاعی اوپن استریت مپ، زیرساخت ویرایش نقشه و هم چنین بارگیری اطلاعات کلان نقشه را در اختیار همه قرار می دهد.

نحوه استفاده[ویرایش]

به عنوان یک کاربر، به طور مستقیم می توانید نقشه را از طریق سایت مشاهده کنید. هم چنین نرم افزار های بسیاری هستند که از داده های این نقشه استفاده می کنند و قابلیت هایی مثل مسیریابی را ارائه کنند. نرم افزار های مبتنی بر داده های عمومی عموما از این نقشه استفاده می کنند.

نحوه مشارکت[ویرایش]

برای مشارکت در این نقشه، شما باید در سایت اوپن استریت مپ ثبت نام کنید. این مشارکت می تواند در حد درست کردن اسم یک خیابان کوچک یا در حد رسم نقشه یک روستا باشد.