اوپن نوت اسکنر

از فهرست داده های عمومی

اوپن نوت اسکنر یک نرم افزار اندرویدی برای تصویر برداری از اسناد کاغذی است.