اکتیویتی پاب

از فهرست داده های عمومی

اکتیویتی پاب یک پروتکل عمومی است که توسط کنسرسیوم وب جهان گستر (W3C) طراحی و توسعه داده شده است. این پروتکل کمک می کند تا شبکه های اجتماعی فدراسیونی و غیر متمرکز توسعه پیدا کند و همچنین میان شبکه های اجتماعی متفاوت ارتباط برقرار کند به طوری که با حسابی در یکی از شبکه های اجتماعی که از این پروتکل پشتیبانی می کند بتوان با بقیه شبکه های اجتماعی تعامل کرد.