اینستاگرام

از فهرست داده های عمومی

اینستاگرام یک شبکه اشتراک گزاری عکس و ویدیو متمرکز است.

چرا جایگزین کنیم؟[ویرایش]

اینستاگرام یکی از پرطرفدارترین شبکه های اجتماعی است. اما معلوم نیست دقیقا با داده های جمع آوری شده ی شما چه میکند اما پیکسل فد عمومی است و هر کسی میتواند سرور خود را راه اندازی کند این گونه احتمال سرقت داده های شما بسیار کمتر خواهد بود.

جایگزین ها[ویرایش]

  • شبکه پیکسل فد: یک شبکه اجتماعی فدرالی مشابه اینستاگرام
    • مزیت: فدرالی و غیرمتمرکز بودن سرورها و اطمینان از دزدی نشدن از داده های شما.
    • عیب: سرعت کمی کند.