توییتر

از فهرست داده های عمومی

توییتر یک شبکه اجتماعی برای میکرو بلاگینگ است.

چرا جایگزین کنیم؟[ویرایش]

توییتر یک شبکه اجتماعی متمرکز است. کارخواه رسمی توییتر انحصاری است و به شما تبلیغ نشان می دهد. توییتر می تواند رفتار شما را آنالیز کرده و روی آن اثر بگذارد که چنین قدرتی در سطح گسترده اگر در اختیار یک شرکت باشد بسیار خطرناک است.

جایگزین ها[ویرایش]