دستگاه پرس کب

از فهرست داده های عمومی

کب یا CEB مخفف بلوک زمین فشرده، یک مصالح ساختمانی است که در محل ساخت بنا تولید می شود. این دستگاه با فشرده کردن خاک و ترکیب آن با صفر تا ده درصد سیمان (بسته به پایداری مورد نیاز) می تواند در هر دقیقه ۶ تا ۸ عدد کب بسازد.

جزییات بیشتر این دستگاه و نحوه ساخت آن را در این لینک ببینید.