رده:داده های بومی

از فهرست داده های عمومی

این رده شامل داده های عمومی ای است که مخصوص استفاده افراد بومی ایران است و مناسب استفاده تمام افراد جهان نیست. داده های مربوط به زبان فارسی، اقوام یا داده های مربوط از لحاظ جغرافیایی در این رده قرار می گیرد.

صفحه‌ها در ردهٔ «داده های بومی»

۲ صفحۀ زیر در این رده هستند؛ این رده در کل ۲ صفحه دارد.