روش های پیدا کردن داده های عمومی

از فهرست داده های عمومی

داده های عمومی را می توانید به طریق های مختلفی پیدا کنید. هدف این ویکی این است که به شما در این کار کمک کند. در حالت عادی به علت تبلیغات یا قدیمی تر بودن داده های انحصاری، آن ها به شما پیشنهاد داده می شوند یا در جستجو ها بالاتر می آیند. اما در عموم موارد می توانید با یک چستجوی ساده داده عمومی مورد نظرتان را پیدا کنید. اما روش ها و وبسایت هایی که در زیر معرفی شده است، می تواند این کار را ساده تر کند و زمان جستجو را کمتر کند.

پیدا کردن طرح های صنعتی[ویرایش]