پروژه رپرپ

از فهرست داده های عمومی
(تغییرمسیر از رپ رپ)

پروژه رپرپ ( به انگلیسی: reprap ) پروژه ای است که می خواهد یک ماشین خود کپی کن بر مبنای داده های عمومی بسازد. این پروژه انواع زیادی از پرینتر های سه بعدی و چندین دستگاه سی ان سی با داده های عمومی تولید کرده است.

وبسایت پروژه: https://reprap.org