ریسک پنج

از فهرست داده های عمومی

ریسک پنج (RISCV) یک معماری دستور العمل (ISA) عمومی است. این ISA مانند ISA انحصاری ARM از معماری RISC استفاده می کند. بنیاد ریسک پنج (وبسایت) مسئولیت توسعه و تعیین استاندارد های مربوط را بر عهده دارد.