این ویکی چیست

از فهرست داده های عمومی

هدف این ویکی گردآوری داده های عمومی موجود در جهان، برای دسترسی راحت تر به آن هاست. هر چه داده های عمومی بیشتر در دسترس باشند، از آن ها بیشتر استفاده می شود، دوباره کاری کم می شود، از داده های انحصاری کمتر استفاده می شود، و در نتیجه جامعه سود بیشتری خواهد برد. دیگر روش های پیدا کردن داده های عمومی را می توانید در لینک ببینید.

این ویکی جای چه مطالبی است؟[ویرایش]

هر مطلبی که به افراد کمک می کند تا داده های عمومی را راحت تر پیدا کند، با داده های جدید آشنا شود، از آن ها راحت تر استفاده کند یا داده های انحصاری اش را جایگزین کند، مناسب این ویکی است. مطالبی که درباره فلسفه داده های عمومی، مزایا و معایب آن، آمار و ارقام مرتبط یا هر اطلاعاتی که درباره داده های عمومی است اما به مصرف کننده داده های عمومی کمکی نمی کند را به جای این ویکی در سایت ارائه کنید.

ممکن است پیدا کردن بعضی از داده ها با برخی اطلاعات اضافی مثل سازنده راحت تر شود. در این صورت منطقی است که برای مثال سازنده صفحه ای در این ویکی داشته باشد.

از دوباره کاری پرهیز کنید[ویرایش]

بسیاری از مطالب مناسب این ویکی، در جاهای دیگری نیز وجود دارند. مثلا راهنماهای استفاده در وبسایت خودشان وجود دارند یا فهرست های تخصصی تری در حوزه های مختلف وجود دارند یا مطالب آموزشی مفیدی در وبسایت اشخاص یا محل های بارگذاری یا فهرست های شبیه به این فهرست وجود دارند. در این صورت، صرفا پیوند آن مطالب را درون ویکی قرار دهید و نه خود آن مطالب را. توضیحات تا جایی باید درون این ویکی باشد که کاربری که وارد این ویکی می شود بتواند از طریق این ویکی، پیوندی پیدا کند که از طریق آن پیوند نیازش را بر طرف کند.

چگونه از این ویکی استفاده کنم؟[ویرایش]

از طریق رده:مطالب و پیمایش لینک ها می توانید به تمام مطالب این ویکی دست پیدا کنید. جستجوگر مدیا ویکی نیز می تواند به شما کمک کند. ابزار های کمکی ای برای استفاده از مطالب این ویکی مانند جایگزین یاب وجود دارند که از آن ها نیز می توانید استفاده کنید.