قلم های فارسی

از فهرست داده های عمومی

در این صفحه قلم (فونت) های فارسی که داده های عمومی هستند فهرست شده است.

نام نام انگلیسی طراح سال انتشار مجوز
ایرانیان سریف iranian-serif هومن مهر، هادی نوید ۲۰۰۳ Bitstream Vera License and derivative projects
ایرانیان سنز iranian-sans هومن مهر، هادی نوید ۲۰۰۳ Bitstream Vera License and derivative projects
وزیرمتن vazirmatn صابر راستی کردار ۲۰۱۵ Bitstream Vera License and derivative projects
صمیم samim صابر راستی کردار ۲۰۱۵ SIL Open Font License, Version 1.1
شبنم shabnam صابر راستی کردار ۲۰۱۵ SIL Open Font License, Version 1.1
تنها tanha صابر راستی کردار ۲۰۱۵ SIL Open Font License, Version 1.1
پرستو parastoo صابر راستی کردار ۲۰۱۵ SIL Open Font License, Version 1.1
گندم gandom صابر راستی کردار ۲۰۱۵ SIL Open Font License, Version 1.1
نوتو نسخ عربی noto-naskh-arabic پاسکال زغبی (برای گوگل) ۲۰۱۵ SIL Open Font License, Version 1.1
نوتو کوفی عربی noto-kufi-arabic پاسکال زغبی (برای گوگل) ۲۰۱۵ SIL Open Font License, Version 1.1
قلم آزاد فارسی pfont دامون خانجان‌زاده ۲۰۱۶ SIL Open Font License, Version 1.1
نیکا nika صالح سوزنچی ۲۰۱۶ SIL Open Font License, Version 1.1
فربد Farbod صالح سوزنچی ۲۰۱۶ SIL Open Font License, Version 1.1
گنجنامه GanjNameh صالح سوزنچی ۲۰۱۶ SIL Open Font License, Version 1.1
بهداد Behdad صالح سوزنچی ۲۰۱۶ SIL Open Font License, Version 1.1
لاله‌زار Lalezar برنا ایزدپناه ۲۰۱۶ SIL Open Font License, Version 1.1
مرکزی تکست Markazi Text برنا ایزدپناه و دیگران SIL Open Font License, Version 1.1
جمهوری Jomhuria کورش بیگ‌پور ۲۰۱۶ SIL Open Font License, Version 1.1
میرزا Mirza کورش بیگ‌پور ۲۰۱۶ SIL Open Font License, Version 1.1
کتیبه Katibeh کورش بیگ‌پور ۲۰۱۶ SIL Open Font License, Version 1.1
استعداد Estedad امین عابدی ۲۰۱۷ SIL Open Font License, Version 1.1
فندق Fandogh امین عابدی SIL Open Font License, Version 1.1
میخک Mikhak امین عابدی SIL Open Font License, Version 1.1
نقطه noqte مهدی صادقی SIL Open Font License, Version 1.1
عرفان erfan عرفان خیراللهی SIL Open Font License, Version 1.1
گلزار Gulzar دِیو کراسلند، کریس سیمپکینز (برای گوگل) SIL Open Font License, Version 1.1

فهرست‌های مشابه

پیوندهای مفید