ماستودون

از فهرست داده های عمومی
ماستودون
هدف میکروبلاگینگ
سایت https://joinmastodon.org/
توسعه دهنده جمعی از مشارکت کنندگان
تعداد کاربران نامعلوم


ماستودون یک شبکه اجتماعی عمومی برای میکروبلاگینگ، مانند توییتر است. این شبکه از پروتکل اکتیویتی پاب استفاده می کند که در نتیجه می توان به وسیله حساب ماستودون، با شبکه های دیگری که از این پروتکل استفاده می کنند ارتباط برقرار کرد. مثلا عکسی در پیکسل فد را پسندید یا روی بلاگی در پلوم کامنت گذاشت.