واتس اپ

از فهرست داده های عمومی

واتس اپ یک پیام رسان متمرکز متعلق به فیسبوک است.

جایگزین ها

جایگزین های تلگرام را ببینید.