وریلاتور

از فهرست داده های عمومی

وریلاتور یک نرم افزار برای تبدیل وریلاگ به نرم افزار چند نخی در زبان سی پلاس پلاس است. از این ابزار می توان برای شبیه سازی و اجرای تست ها استفاده کرد.