پرینتر سه بعدی

از فهرست داده های عمومی

پرینتر سه بعدی دستگاهی است که مواد را به صورت افزایشی به شکل دلخواه که در کامپیوتر تعریف شده است در می آورد. مواد به کار رفته عمدتا پلاستیکی هستند اما می توان از هر جنسی، حتی از جنس اعضای بدن پرینت سه بعدی گرفت. داده های عمومی در لبه این تکنولوژی هستند و عمده پرینتر های سه بعدی موجود در بازار بر پایه داده های عمومی هستند.

پروژه رپرپ

پروژه رپرپ به معنای ماشین خود کپی کن، یک پروژه است که داده های عمومی برای پرینتر سه بعدی و دستگاه سی ان سی را گسترش داده است. بسیاری از پرینتر های سه بعدی داده های عمومی یک رپرپ هستند. رپرپ ها به دلیل این که می توانند قسمت عمده ای از خودشان را تولید کنند، ارزان و مناسب برای کارخانه های رومیزی و غیر متمرکز هستند.

فهرست پرینتر های سه بعدی رپرپ:

ساخت پرینتر سه بعدی

آموزش ساخت پروسا آی ۳ در این ویکی قرار دارد.