گوگل (موتور جستجو)

از فهرست داده های عمومی

گوگل (موتور جستجو) یک موتور جستجوی وب انحصاری است.

چرا جایگزین کنیم؟[ویرایش]

قدرت موتور جستجوی انحصاری گوگل غیر قابل انکار است اما این قدرت بر پایه نقض حریم خصوصی گسترده و متمرکز سازی وب به دست آمده است. با عدم استفاده از خدمات گوگل به تضعیف آن و رشد جایگزین های عمومی آن کمک می کنید و در عین حال از حریم خصوصی خود حفاظت می کنید.

جایگزین ها[ویرایش]

  • سرکس: یک فراجستجوگر عمومی
  • یاسی: یک جستجوگر و خزنده وب همتا به همتا