گیمپ

از فهرست داده های عمومی

نرم افزار ویرایش تصویر گنو (GNU image manipulate program) که به اختصار GIMP نامیده می شود، یک نرم افزار عمومی برای ویرایش تصویر و جایگزین نرم افزار های انحصاری مانند فتوشاپ است.