Open AI

از فهرست داده های عمومی

Open AI یک شرکت تاسیس شده با هدف توسعه هوش مصنوعی بدون ضرر که تحقیقات و پتنت های خود را به طور عمومی عرضه می کرد. این شرکت تا مدتی تمام کد های خود را در گیت هاب به صورت عمومی برای پیشرفت بشریت و اثبات مزیت هوش مصنوعی قرار می داد، اما اخیرا به یک شرکت با اهداف تجاری تبدیل شده و الگوریتم ها و مدل های آموزش داده خود را به صورت انحصاری نگهداری می کند و مدل های معروف این شرکت مثل GPT3 و ChatGPT داده عمومی نیستند. از جمله کد های عمومی شده توسط این شرکت می توان به gym یک toolkit برای زیان پایتون اشاره کرد.